Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
af:16 [2018/11/29]
127.0.0.1 external edit
af:16 [2019/03/28] (huidige)
sally
Streak 1: Streak 1:
-{{tag> af:waarheid}}+{{tag> af:Basiese_Waarheid af:​God_die_Vader}}
  
 ====== Die Vrystad en die Aarde ====== ====== Die Vrystad en die Aarde ======
  
-{{youtube>​qeqFOgna0wM?large}}+{{youtube>​qeqFOgna0wM}}
  
 ~~TRANS~~ ~~TRANS~~
 +