အဖေဘုရားသခင်

PageTags
ကယ်တင်ရှင်နှင့် နာမသစ် ,
ခေတ်တစ်ခေတ်စီတိုင်းတွင် နာမတော်၏ အရေးကြီးပုံ ,
ခေတ်တစ်ခေတ်စီတိုင်း၏ ကယ်တင်ရှင်နှင့် နာမသစ်
ငါသည် မျက်မမြင်ဖြစ်ခဲ့သည်၊ သို့သော် ယခုမြင်ရသည်။ ,
စားစရာကြောင့်သေပြီး၊ စားစရာကြောင့် ရှင်သည်။ ,
ဇိအုန်ကို တည်ထောင်တော်မူသော ခရစ်တော်အန်ဆန်ဟုန်း ,
ဒါဝိဒ်၏အမြစ် တည်ထောင်တော်မူသော အသင်းတော်နှင့် ပဋိညာဉ်တရားသစ် အမှန်တရား ,
ပဋိညာဉ်သေတ္တာနောက်သို့ လိုက်ကြလော့။ ,
ဘုရားက ချပေးသော အစားအစာ ,
ဝိညာဉ်တော်နှင့် မင်္ဂလာဆောင်သတို့သမီးအထံတော်သို့ လာကြလေ ,
ဝိညာဏမှီခိုရာမြို့နှင့် ကမ္ဘာမြေကြီ ,
ဝှက်ထားသော မန္နနှင့် နာမသစ် ,