Sermon Lists

PageTags
अगमवक्ताहरूको अगमवाणी र संसारका मानिसहरूको सोचाइ
असमझदारी मेटाउनुपर्छ र सत्यता जानकारी गराउनुपर्छ ,
आफ्नो सारा हृदयले, र आफ्नो सारा समझले
ईश्वरले झारिदिएको भोजन ,
परमेश्वरको अनुग्रह चुकाउने होऔं ,
परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी हुने मानिस ,
परमेश्वरलाई पवित्र आराधना चढाऔं ,
परीक्षा
परीक्षा र विजय
माताको मन र सियोन ,
मुक्तिदाता र नयाँ नाउँ, आन साङ होङ ,
विधर्मको संज्ञा पाएको ख्रीष्टियान धर्म
विश्वास गर्ने र विश्वास नगर्ने
विश्वासका पुर्खाहरू र आज्ञाकारिता ,
विश्वासको संसार र परिवर्तन हुने संसार
विश्वासद्वारा जाने स्वर्गको बाटो
सर्वशक्तिमान् परमेश्वर र विश्वासको संसार
साँच्चै हामी धन्यका हौं ,
स्वर्ग फर्कने बाटो ,
स्वर्गको परिवार र पृथ्वीको परिवार ३ ,
हृदयमा भएको परमेश्वरको गवाही ,